فرم رزرواسیون

ازینکه شرکت REZAEI INVESTMENT را انتخاب کرده اید کمال تشکر را داریم.

آیا تا به حال به قبرس شمالی سفر کرده اید ؟(ضروری)

آیا در حال حاضر آمادگی سفر به قبرس شمالی و استفاده از اقامت رایگان را دارید؟(ضروری)

تاریخ سفر خود را اعلام کنید:(ضروری)

فایل ها را به اینجا بکشید یا
حداکثر اندازه فایل: 1,000 MB, حداکثر تعداد فایل: 10.
    عکس های پاسپورت هریک از اعضا را جداگانه آپلود کنید