شهرهای قبرس شمالی

اسکله

اسکله منطقه ساحلی جنوب شرقی و از مهمترین شهرهای قبرس شمالی محسوب میشود. مردم این شهر مهمان نواز و بسیار خون گرم هستند و به برگزاری جشن و فستیوال عالقه زیادی دارند. هتلهای لوکس و سواحل بکر و رستوران های عالی از جذابیتهای این شهر به شمار میآیند. این منطقه در قبرس به الس وگاس ترکی مشهور است. 

کارپاز یا کارپاس 

کارپاز از زیباترین مناطق قبرس شمالی است که نوعی شبه جزیره به شمار میآید. کارپاس در امتداد سواحل و پشت تپههای شمال شرقی قبرس ترک قرار دارد است. این منطقه از نواحی بکر و کمتر دیده شده قبرس شمالی است و بیش از 40 ساحل شنی دارد. کارپاس اصلی ترین مرکز لانه سازی در شرق دریای مدیترانه برای الکپشت هاست. کسب و کار اصلی مردم این ناحیه کشاورزی و زراعت است. این منطقه به حدی بکر است که کشاورزان هنوز زمینهای خود را با شخمی که به اسب میبندند زیرو رو میکنند گیرنه گیرنه یا کایرنیا مهمترین شهر سواحل شمالی و مرکز توریستی قبرس محسوب میشود. بندر قدیمی شهر و قلعه شهر شناخته شدهترین بخشهای آن هستند. جاذبه های تاریخی در کنار دیدنیهای طبیعی و فرهنگی، گیرنه را به یکی از مقاصد اصلی گردشگران 4 تبدیل کرده است. این شهر در واقع ییالق شهروندان متمول قبرسی و افراد با وسع مالی بالا از سراسر جهان است که برای استراحت خود خانه های ویلایی در این جزیره سرسبز خریداری کرده اند. 

فاماگوستا (ماگوسا- قاضی ماگوسا)

فاماگوستا در بخش ترک نشین قبرس قرار دارد که نام آن از کلمات یونانی برگرفته شده است و به معنی دفن شده در شن است.  این شهر در شمال شرق قبرس شمالی قرار گرفته است و برای سرمایه گذاران، صاحبان شرکتها و مشاغل پر از چشمانداز است. امالک در این شهر در حال رشد و کسب و کار در حال غنیتر شدن است. 

لفکوشا (پایتخت قبرس)

پایتخت هر کشور قلب آن کشور به حساب میآید. نام دیگر لفکوشا نیکوزیای شمالی است. این شهر تقریبا کوچک اما قلب قبرس به شمار میآید. این شهر در دنیا لقب پایتخت دو تکه شده را دارد 

فقط با یک نوار سبز رنگ مرد بین قبرس شمالی و جنوبی در این شهر مشخص گردیده است. در سال 2012 نیکوزیا لقب پنجمین شهر غنی دنیا از نظر قدرت خرید را به خود اختصاص داده است. لفکوشا جز شهرهای غیرساحلی قبرس است اما میتوان از سواحل اطراف برای تفریح استفاده نموده است.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه