مهاجرت از طریق ازدواج

بحث مهاجرت از طریق ازدواج یکی از مسائل حائز اهمیت، اثبات واقعی بودن این ازدواج امری مهم
ازدواج زوجین بعد از اعلام درخواست آنها باید به تایید ارگانهای مخصوص این موضوع، زیر نظر دولت در آمده و مراحل اقامت قانونی آنها شروع خواهد شد  در ابتدا پس از خوب پیش رفتن همه مراحل ازدواج، اقامت 2 ساله اعطا خواهد شد. و در صورت ادامه دار بودن رابطه زناشویی در زیر 1 سقف، 3 سال اقامت تمدید خواهد شد. بعد از آن نیز  میتوان برای اخذ تابعیت قبرس اقدام نمود. این نامه درخواست، علاوه بر الزام وجود نامه ای از سمت زوج، باید دارای دلایل فرد از اخذ شهروندی قبرس نیز ضمیمه داشته باشد. در صورتی که از ازدواج 5 سال گذشته و زوجین فرزندی نیز داشته باشند، نیاز به این نامه ها نخواهد بود.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه