مهاجرت از طریق تحصیل

     شما میتوانید با گرفتن پذیرش دانشجویی از طریق مهاجرت تحصیلی که  توسط دانشگاههای زیر امکان پدیر است به قبرس شمالی مهاجرت کنید.

دانشگاه بین المللی قبرس( University International Cyprus) 

دانشگاه خاور نزدیک یا نیر ایست (( University East Near 

دانشگاه مدیترانه شرقی( University Mediterranean Eastern ) 

دانشگاه گیرنه یا کایرنیا ( University Girne ) 

دانشگاه رئوف دنکتاش ( ( University Denktaş Rauf

دانشگاه آمریکایی گیرنه ( University American Girne)

دانشگاه مدیترانهای کارپازیا( University Mediterranean Karpas)  

دانشگاه علوم قبرس (University Science Cyprus) 

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه