مهاجرت از طریق خرید ملک

    هلدینگ کارگر استیت شرایط پرداخت را بسیار آسان کرده است به این ترتیب که سرمایه‌گذاران در اکثر پروژه ها می توانند ۳۰ درصد قیمت ملک را پرداخته و مابقی را طی اقساطی چندین سال بدون بهره و حتی با بهره ۹ درصد طی ۱۰ سال به پردازند. چنین شرایطی باعث سهولت در امر پرداخت اقساط در امر خرید ملک می شود. 

صرف نظر از نحوه پرداخت بصورت نقد یا اقساط شرایط اخذ اقامت برای همه یکسان است بطور مثال برای مشتریان با پرداخت نقدی علاوه بر اینکه بهره نمی پردازند تخفیفات ویژه و تسهیلات نظیر لوازم آشپزخانه و … به عنوان هدیه از طرف شرکت در نظر گرفته می شود.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه