مهاجرت از طریق تحصیل

مهاجرت از طریق تحصیل

     شما میتوانید با گرفتن پذیرش دانشجویی از طریق مهاجرت تحصیلی که  توسط دانشگاههای زیر امکان پدیر است به قبرس شمالی مهاجرت کنید. دانشگاه بین المللی قبرس( University International Cyprus)  دانشگاه خاور نزدیک یا نیر ایست ((...

مقایسه آگهی ها

مقایسه