مهاجرت از طریق خرید ملک

مهاجرت از طریق خرید ملک

    هلدینگ کارگر استیت شرایط پرداخت را بسیار آسان کرده است به این ترتیب که سرمایه‌گذاران در اکثر پروژه ها می توانند ۳۰ درصد قیمت ملک را پرداخته و مابقی را طی اقساطی چندین سال بدون بهره و حتی با بهره ۹ درصد طی ۱۰ سال به...

مقایسه آگهی ها

مقایسه