هزینه های زندگی در قبرس شمالی

هزینه های زندگی در قبرس شمالی

       هزینه های زندگی در قبرس شمالی بمراتب بسیار کم هزینه تر از ایران و بالاخص کشورهای اروپایی است. میتوان بدین صورت بررسی کرد که پایه حقوق دستمزد برای هر فرد  در قبرس شمالی 8600 لیر در ماه هست که این مبلغ حداقل حقوقی است که در...

مقایسه آگهی ها

مقایسه